Gentoo Archives: gentoo-user-cs

From: "Jan Kundrát" <jkt@××××××.net>
To: gentoo-user-cs@l.g.o
Subject: Re: [gentoo-user-cs] Std I/O na ser port.
Date: Wed, 13 Apr 2005 12:10:06
Message-Id: 425D0C1C.7090603@flaska.net
In Reply to: [gentoo-user-cs] Std I/O na ser port. by "Vítězslav Kašička"
Vítìzslav Ka¹ièka wrote:
> Zdravím, > chtìl bych poèítaè s Gentoo (jádro 2.6.11) pou¾ívat jako server, tudí¾ > pojede pouze v øádkovém re¾imu. Potøeboval bych vìdìt jak donutit Linux > aby v¹echny vstupy a výstupy ¹li na sériový port a ne normálnì na > lokální monitor a klávesnici?
Pokud umis anglicky, tak Remote Serial Console Howto [1], pokud ne, tak to rekni :-) -jkt [1] http://www.tldp.org/HOWTO/Remote-Serial-Console-HOWTO/ -- cd /local/pub && more beer > /dev/mouth -- gentoo-user-cs@g.o mailing list

Replies

Subject Author
Re: [gentoo-user-cs] Std I/O na ser port. "Vítězslav Kašička" <VKasicka@××××××.cz>