Gentoo Archives: gentoo-user-cs

From: Marek Turnovec <mat.konference@×××××.cz>
To: gentoo-user-cs@l.g.o
Subject: Re: [gentoo-user-cs] nastaveni bezpecnosti xorg
Date: Sun, 10 Dec 2006 19:41:50
Message-Id: 457C633F.4050601@medik.cz
In Reply to: Re: [gentoo-user-cs] nastaveni bezpecnosti xorg by Marek Turnovec
Tak tyto dva balíèky se blokují. U toho xkbdata je navíc v popisu 
"X.org" - tak¾e to asi bude, jak jsem si myslel a jak jsem popsal v 
pøedchozím mailu (není nad to, odpovídat na vlastní maily :-).

Zdraví

Marek Turnovec

Marek Turnovec napsal(a):
> Dobrá práce. :-) > > ®e na to jsou dva balíèky, to jsem si ani nev¹iml. Podle tìch èísel > verzí bych skoro tipoval, ¾e xkbdata bude v rámci nového Xorg v tìch > hodnì balíècích... (tam má skoro v¹echno teï verzi 1.0.1 nebo tak nìjak). > > Zdraví > > Marek Turnovec > > Honza Macháèek napsal(a): >> Ahoj, lidi a spol., >> pøikládám svùj upravený ebuild x11-misc/xkbdata se záplatou pro >> varianty èeské klávesnice (a diff oproti ebuildu z portage). >> Jen nevím, jestli má smysl jít s tím na bugzillu, kdy¾ vedle xkbdata >> existuje xkeyboard-config, kde èeská klávesnice (vèetnì variant) funguje >> bezchybnì. Máte nìkdo ponìtí, èím se xkbdata a xkeyboard-config li¹í >> (kromì nepodstatných vnitøních drobností, jako je mírnì odli¹né >> adresáøové èlenìní dat) a zda jsou oba balíky ¾ivé, nebo jeden z nich >> dosluhuje a druhý jej má nahradit? Já jsem jenom s údivem zjistil, ¾e na >> jednom stroji mám xkbdata a na druhém xkeyboard-config. >> Mìjte se krásnì. >> Honza Macháèek >> >> >> ------------------------------------------------------------------------ >> >> # Copyright 1999-2006 Gentoo Foundation >> # Distributed under the terms of the GNU General Public License v2 >> # $Header: >> /var/cvsroot/gentoo-x86/x11-misc/xkbdata/xkbdata-1.0.1.ebuild,v 1.11 >> 2006/09/10 08:46:24 vapier Exp $ >> >> # Must be before x-modular eclass is inherited >> #SNAPSHOT="yes" >> >> inherit x-modular multilib >> >> DESCRIPTION="X.Org xkbdata data" >> >> KEYWORDS="alpha amd64 arm hppa mips ppc ppc64 s390 sh sparc x86" >> >> RDEPEND="x11-apps/xkbcomp >> !x11-misc/xkeyboard-config" >> DEPEND="${RDEPEND}" >> >> pkg_setup() { >> # (#130590) The old XKB directory can screw stuff up >> local DIR="${ROOT}usr/$(get_libdir)/X11/xkb" >> if [[ -d ${DIR} ]] ; then >> eerror "Directory ${DIR} should be" >> eerror "manually deleted/renamed/relocated before installing!" >> die "Manually remove ${DIR}" >> fi >> } >> >> src_unpack() { >> unpack ${A} >> cd ${S} >> epatch ${FILESDIR}/${P}-cz.patch >> } >> >> src_install() { >> x-modular_src_install >> keepdir /var/lib/xkb >> dosym ../../../../var/lib/xkb /usr/share/X11/xkb/compiled >> echo "CONFIG_PROTECT=\"/usr/share/X11/xkb\"" > ${T}/10xkbdata >> doenvd ${T}/10xkbdata >> } >> >> >> ------------------------------------------------------------------------ >> >> diff -Naur tmp-old/symbols/pc/cz tmp-new/symbols/pc/cz >> --- symbols/pc/cz 2006-12-10 12:10:59.000000000 +0000 >> +++ symbols/pc/cz 2006-12-10 12:11:49.000000000 +0000 >> @@ -78,7 +78,7 @@ >> >> // Use <BKSL> instead of <LSGT> (useful for keyboard without <LSGT> key) >> xkb_symbols "bksl" { >> - include "cz(basic)" >> + include "pc/cz(basic)" >> name[Group1]= "Czechia - With <\|> key"; >> >> key <BKSL> { [ backslash, bar, slash, >> NoSymbol ] }; >> @@ -91,7 +91,7 @@ >> // of 'Z' and 'Y' keys, which are in the qwerty style (ie. swapped). >> // 2001 by Kamil Toman <ktoman@×××××.cz> >> - include "cz(basic)" >> + include "pc/cz(basic)" >> name[Group1]= "Czechia - qwerty"; >> >> key <AB01> { [ z, Z, degree, >> NoSymbol ] }; >> @@ -100,7 +100,7 @@ >> >> // Use <BKSL> instead of <LSGT> (useful for keyboard without <LSGT> key) >> xkb_symbols "qwerty_bksl" { >> - include "cz(qwerty)" >> + include "pc/cz(qwerty)" >> >> name[Group1]= "Czechia - qwerty, extended Backslash"; >> >> >> >> ------------------------------------------------------------------------ >> >> --- /usr/portage/x11-misc/xkbdata/xkbdata-1.0.1.ebuild 2006-09-10 >> 09:06:39.000000000 +0000 >> +++ /usr/local/portage/x11-misc/xkbdata/xkbdata-1.0.1-r1.ebuild >> 2006-12-10 12:32:49.000000000 +0000 >> @@ -25,6 +25,12 @@ >> fi >> } >> >> +src_unpack() { >> + unpack ${A} >> + cd ${S} >> + epatch ${FILESDIR}/${P}-cz.patch >> +} >> + >> src_install() { >> x-modular_src_install >> keepdir /var/lib/xkb >
-- http://mat.medik.cz/ -- gentoo-user-cs@g.o mailing list