Gentoo Archives: gentoo-user-cs

From: "Vítězslav Kašička" <VKasicka@××××××.cz>
To: gentoo-user-cs@××××××××××××.org
Subject: [gentoo-user-cs] Std I/O na ser port.
Date: Wed, 13 Apr 2005 07:14:38
Message-Id: 425CC6E5.80004@seznam.cz
Zdravím,
chtěl bych počítač s Gentoo (jádro 2.6.11) používat jako server, tudíž 
pojede pouze v řádkovém režimu. Potřeboval bych vědět jak donutit Linux 
aby všechny vstupy a výstupy šli na sériový port a ne normálně na 
lokální monitor a klávesnici?
--
gentoo-user-cs@g.o mailing list

Replies

Subject Author
Re: [gentoo-user-cs] Std I/O na ser port. "Jan Kundrát" <jkt@××××××.net>