Gentoo Archives: gentoo-user-cs

From: Tomas Novak <tnovak@×××××××××××××××××××××.cz>
To: jan.letko@×××××.sk, gentoo-user-cs@××××××××××××.org
Subject: Re: [gentoo-user-cs] firewall a auto štart príkazov
Date: Tue, 14 Dec 2004 00:22:05
Message-Id: 20041213215701.GA4665@atrey.karlin.mff.cuni.cz
In Reply to: [gentoo-user-cs] firewall a auto štart príkazov by "Ing. Ján Letko"
> 1. - vytvoril som si script, firewall do init.d kde mám príkazy pre > iptables > toto asi nie je najhodnej¹ie rie¹enie, kde by to bolo optimálne > ulo¾i», aby sa firewall pravidlá spú¹»aly podµa nejakej ¹tandartnej > metódy a boli µahko editovateµné ?
Ten script iptables v init.d muze mit jako parametr save, ktery ulozi aktualni nastaveni, muze se taky nastavit aby se tak delo automaticky pri iptables stop. Viz /etc/conf.d/iptables. Kdyz pak je iptables v danem runlevellu (prida se pres rc-update), tak se pri startu odtud nacte. TNT -- gentoo-user-cs@g.o mailing list