Gentoo Archives: gentoo-user-cs

From: Tomas Kovacik <nail@××××.sk>
To: gentoo-user-cs@××××××××××××.org
Subject: Re: how-to's (was: Re: [gentoo-user-cs] test)
Date: Sat, 12 Feb 2005 12:28:21
Message-Id: Pine.LNX.4.58.0502121327080.9686@marvin.ynet.sk
nie, nie :o) zaciatocnici  = lamy (ale to o nich vravia ty co su
"drsnejsie zalozeny" = namysleny), dufam ze som to objasnil :o)

Tk


On Sat, 12 Feb 2005, Dano wrote:

> tak toto som celkom nepochopil... to akoze tam pisu same lamy? > > > On Sat, 12 Feb 2005 13:06:56 +0100 (CET), Tomas Kovacik <nail@××××.sk> wrote: > > jo zije :o) > > > > tam mozeme zacat, o niecom kecat :o), ako je z prekladmy how-to's, dajme > > tomu pre "zaciatocnikov". (pre tych drsnejsie zalozenych pre lamy :o))) ) > > > > Tk > > >
-- gentoo-user-cs@g.o mailing list

Replies

Subject Author
Re: how-to's (was: Re: [gentoo-user-cs] test) Dano <rabinowich@×××××.com>