Gentoo Archives: gentoo-user-cs

From: "Honza Macháček" <Hloupy.Honza@×××××××.cz>
To: gentoo-user-cs@l.g.o
Subject: Re: [gentoo-user-cs] Identifikace grafiky
Date: Sat, 30 Aug 2008 17:27:28
Message-Id: 48B982FB.1000501@centrum.cz
In Reply to: Re: [gentoo-user-cs] Identifikace grafiky by "Vítězslav Kašička"
Co zkusit nainstalovat x11-drivers/xf86-video-radeonhd?
   x11-base/xorg-server si pro radeon vyžádá x11-drivers/xf86-video-ati, 
experimentální radeonhd by mohl podporovat víc karet. Aspoň 
http://wiki.x.org/wiki/radeonhd zmiňuje X1650 mezi podporovanými modely 
s čipem RV530, zatímco http://www.gentoo.org/doc/en/ati-faq.xml se ani o 
X1650 ani o RV530 nezmiňuje.
   Držím palce.
				Honza Macháček

Replies

Subject Author
Re: [gentoo-user-cs] Identifikace grafiky "Vítězslav Kašička" <vkasicka@××××××.cz>