Gentoo Archives: gentoo-user-cs

From: "Honza Macháček" <Hloupy.Honza@×××××××.cz>
To: gentoo-user-cs@l.g.o
Subject: Re: [gentoo-user-cs] xkeyboard-config a xkbdata
Date: Sun, 10 Dec 2006 19:53:13
Message-Id: 457C6517.3080203@centrum.cz
In Reply to: Re: [gentoo-user-cs] nastaveni bezpecnosti xorg by Pavel Dobes
Pavel Dobes pí¹e:
> Ja pouzivam xkeyboard-config a mam vyse popsane problemy ;-(
Hm, koukám, ¾e to, co u mì funguje, je verze 0.8-r1, a k dispozici je upgrade na 0.9. Upgraduji, vyzkou¹ím. Jak se chová setxkbmap cz -variant qwerty? Mìjte se krásnì. Honza Macháèek -- gentoo-user-cs@g.o mailing list

Replies

Subject Author
Re: [gentoo-user-cs] xkeyboard-config a xkbdata "Honza Macháček" <Hloupy.Honza@×××××××.cz>