Gentoo Archives: gentoo-user-cs

From: Vaclav Barta <vbar@××××.cz>
To: gentoo-user-cs@l.g.o
Cc: "Vítězslav Kašička" <vkasicka@××××××.cz>
Subject: Re: [gentoo-user-cs] Identifikace grafiky
Date: Sat, 30 Aug 2008 14:51:33
Message-Id: 200808301651.30315.vbar@comp.cz
In Reply to: [gentoo-user-cs] Identifikace grafiky by "Vítězslav Kašička"
On Saturday 30 August 2008 13:31:32 Vítìzslav Ka¹ièka wrote:
> poøádku. Zjistil jsem, ¾e rozdíl je v tom jak se karta ohlásí do > systému. Pøi pou¾ití pøíkazu lspci mi pod Gentoo nahlásí toto: > 01:00.0 VGA compatible controler:ATI Technologies Inc Device 71c1 (rev 9e) > 01:00.1 Display controler:ATI Technologies Inc 71e1(rev9e) > > A na Ubuntu mi hlásí toto: > 01:00.0 VGA compatible controler:ATI Technologies Inc Radeon X1650 Pro > (rev 9e) > 01:00.1 Display controler:ATI Technologies Inc Radeon X1650 Pro > (Secondary)(rev9e) > > Mù¾ete mnì poradit, kde by mohla být chyba, pøípadnì nasmìrovat > správným smìrem?
Hmm, já bych zkusil nastavit do /etc/make.conf VIDEO_CARDS="radeon" - fakticky to tam na svém Asusu mám, ale mám jinou kartu, tak¾e bez záruky... :-) Bye Va¹ek -- http://www.mangrove.cz/

Replies

Subject Author
Re: [gentoo-user-cs] Identifikace grafiky "Vítězslav Kašička" <vkasicka@××××××.cz>