Gentoo Archives: gentoo-user-cs

From: "Miroslav Dvořák MUDr." <Miroslav.Dvorak@×××××××.cz>
To: gentoo-user-cs@××××××××××××.org
Subject: Re: [gentoo-user-cs] firewall a auto ĹĄtart prĂ­kazov
Date: Mon, 13 Dec 2004 23:32:51
Message-Id: 38366.172.16.0.1.1102980769.squirrel@posta.nem.homolka.cz
In Reply to: [gentoo-user-cs] firewall a auto štart príkazov by "Ing. Ján Letko"
Omlouvam se za \ (spravne je /)
var\lib\iptables\rules-save

tady si gentoo uklada iptables rules
Mirek
P.S. u me to funguje


> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- > Hash: SHA1 > > Páni, potrebujem help, > > 1. - vytvoril som si script, firewall do init.d kde mám príkazy pre > iptables > toto asi nie je najhodnejšie riešenie, kde by to bolo optimálne > uložiť, aby sa firewall pravidlá spúšťaly podľa nejakej > štandartnej metódy a boli ľahko editovateľné ? > > 2.- na nastavenie rýchlosti sieťovej karty používam mii-tool, kde je > najvhodnejšie zadať príkaz mii-tool, aby sa po štarte korektne > spustil ? > > Existujú nejaké voľby conf.d ? > > Dík za radu. > > - -- > > S pozdravom (Best regards) Letko. > > ********************************************************** > Ing. Ján Letko > Vedúci oddelenia IT (IT manager) > > Adresa: > PM Zbrojníky, s.r.o. > Skuteckého 23, 974 01 Banská Bystrica > > Prevádzka: > Gé�&#65533;a 56, 93401 Levice > > I�&#65533;O: 34149244 > I�&#65533; DPH: SK2020403297 > > Register: > OR Okresného súdu Banská Bystrica > Oddiel: Sro, 9222/S > > mobil: +421 903 623 473 > tel.: +421 36 631 7936 > fax: +421 36 631 7953 > e-mail: jan.letko@×××××.sk > ICQ: 118386617 > GPG: A94C 43FE F8BB 9D02 01CB F2CF 58E4 21C0 1332 D5D8 > ********************************************************** > -----BEGIN PGP SIGNATURE----- > Version: GnuPG v1.2.4 (MingW32) > Comment: Using GnuPG with Thunderbird - http://enigmail.mozdev.org > > iD8DBQFBve/0WOQhwBMy1dgRAo1PAJ42/og7Z4sw0gXPQT+Xz4u9UqZvtgCdG5me > drV2OjYzqicXmP9W2f1iHCA= > =Xi3S > -----END PGP SIGNATURE----- > > > -- > gentoo-user-cs@g.o mailing list
-- gentoo-user-cs@g.o mailing list