Gentoo Archives: gentoo-user-el

From: Nikos Roussos <nikos@×××××××××.net>
To: Theo Chatzimichos <tampakrap@g.o>
Cc: gentoo-user-el@l.g.o
Subject: [gentoo-user-el] Re: [gentoo-user-el] Καμιά συνάντηση θα κάνουμε?
Date: Sun, 29 Nov 2009 12:41:27
Message-Id: 4c6861490911290441u59f11b0brafec52fe424fe8b1@mail.gmail.com
In Reply to: [gentoo-user-el] Καμιά συνάντηση θα κάνουμε? by Theo Chatzimichos
2009/11/29 Theo Chatzimichos <tampakrap@g.o>

> > zprOsc67zrfOvM6tz4HOsQoKz4jOrs69zrXPg8+EzrUgzrPOuc6xIM+Dz4XOvc6szr3PhM63z4PO > > tyDPhM6/IM6jzqzOss6yzrHPhM6/IDUgzpTOtc66zq3OvM6yz4HOtz8gzqPPhc69zq7OuM+Jz4Ig > > z4PPhc69zrHOvc+EzrnPjM68zrHPg8+EzrHOvSDPg8+Ezr/Phc+CIArOkc68z4DOtc67z4zOus63 > > z4DOv8+Fz4IsIM6xzrvOu86sIM61zq/OvM6xz4PPhM61IM+MzrvOv865IM6xzr3Ov865z4fPhM6/ > > zq8gz4POtSDPgM+Bzr/PhM6sz4POtc65z4IuIM6RzrrOv8+Nz4kgzrHPgM+Mz4jOtc65z4IuCi0t > IApUaGVvIENoYXR6aW1pY2hvcyAodGFtcGFrcmFwKQpHZW50b28gS0RFIFRlYW0K
δεν βλέπω τίποτα. και συ iso στέλνεις;