Gentoo Archives: gentoo-user-es

From: "Lluís Forns" <enboig@×××××.com>
To: gentoo-user-es@l.g.o
Subject: Re: [gentoo-user-es] Lista con el nombre de los paquetes instalados
Date: Thu, 18 Mar 2010 17:30:36
Message-Id: 45a29f451003181029t56baaedekeeed9c18e7812e85@mail.gmail.com
In Reply to: Re: [gentoo-user-es] Lista con el nombre de los paquetes instalados by Ezequiel Carmona Torres
hace un año que no trabajo con gentoo, pero en el sistema había un
fichero llamado "world" con todos los paquetes instalados
especificamente (no contiene las dependencias instaladas).2010/3/17 Ezequiel Carmona Torres <ezequielct@×××××.com>:
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- > Hash: SHA1 > > El 16/03/10 08:51, Lluís Forns escribió: >> no se encuentra esta información en el fichero 'world' ? >> > > No entiendo lo que quieres decir. > > - -- > Ezequiel Carmona T. > GNU/Linux user #395098 > GPG Public Key 697EA24C > http://www.gentoo.org > http://www.archlinux.org
>
-- *Les normes hi són perquè hi pensis abans de saltar-te-les *La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la? *Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància. *La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però només una vegada. *Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.

Replies

Subject Author
Re: [gentoo-user-es] Lista con el nombre de los paquetes instalados "pizted@×××××.com" <pizted@×××××.com>