Gentoo Archives: gentoo-user-es

From: "Lluís" <enboig@×××××.com>
To: gentoo-user-es@l.g.o
Subject: [gentoo-user-es] scanner provoca que la X reinicien
Date: Tue, 09 Dec 2008 22:52:27
Message-Id: 45a29f450812091452w19e119f5vac22644be08bf833@mail.gmail.com
He instalado xsane y un Snapscan e50; y todo funciona correctamente
hasta que intento escanear una diapositiva, entonces las X se
reinician. Mirando dmesg es como si se volviera a detectar la targeta
AGP:

# dmesg
.........
Adding 1469936k swap on /dev/hda2.  Priority:-1 extents:1 across:1469936k
eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1
agpgart: Found an AGP 2.0 compliant device at 0000:00:00.0.
agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:00:00.0 into 4x mode
agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:01:00.0 into 4x mode
w83627hf: Found W83697HF chip at 0x290
agpgart: Found an AGP 2.0 compliant device at 0000:00:00.0.
agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:00:00.0 into 4x mode
agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:01:00.0 into 4x mode


Alguna idea de a que se debe esto esto?

gracias

-- 
*Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
*La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
només una vegada.
*La felicitat ha de ser compatible, compartible i cooperativa.
*Envellim quan els records superen les il·lusions.
*Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.