Gentoo Archives: gentoo-user-fr

From: annelies.bakos@×××××××.be
To: gentoo-user-fr@l.g.o
Subject: [gentoo-user-fr] Annelies Bakos/Martens is out of the office.
Date: Fri, 18 Jul 2008 14:02:11
Message-Id: OFCC2AA0D7.4B1EFD3E-ONC125748A.004D10C4-C125748A.004D10C4@martens.be
I will be out of the office starting  11/07/2008 and will not return until
06/08/2008.

Ik geniet van een deugddoende vakantie vanaf 14-07-2008  tot 5-08-08. Vanaf
woensdag 06-08-08 zal ik alle ontvangen e-mails beantwoorden. Voor
dringende zaken gelieve Mathieu Thys of Wim Thomassen te contacteren.

Met vriendelijke groeten,
Annelies Bakos

-- 
gentoo-user-fr@l.g.o mailing list