Gentoo Archives: gentoo-user-hu

From: cjvt <cjvt@××××××××.hu>
To: gentoo-user-hu@l.g.o
Subject: Re: [gentoo-user-hu] usb transfer - hal-policy
Date: Thu, 10 Jun 2010 15:04:56
Message-Id: 201006101704.34909.cjvt@inebhedj.hu
In Reply to: Re: [gentoo-user-hu] usb transfer - hal-policy by Gabor Garami
2010. június 10. 16:54:00 dátummal Gabor Garami az alábbiakat írta:
> A port es az eszoz is tud usb 2.0-t?
igen
> > Gabor Garami > hrgyster@×××××.com > > 2010/6/6 cjvt <cjvt@××××××××.hu>: > > Üdv, > > > > az alábbi probléma sabayon rendszeren áll fenn (tehát nem túl messze a > > gentoo- tól, de mégiscsak másként). > > > > Maga a jelenség a következő: > > > > KDE 4 alatt automountolt USB eszkozre (jelesen vfat pendrive) történő > > másolás iszonyú lassú, illetve eleinte rendkívül gyors, majd nagyon > > elhúzódik (egy 700 MB-os file >3-4 óra). > > > > Próbálkoztam a hald policy ezen beállításaival, azonban semmi hatásuk > > egyelőre: > > > > /etc/hal/fdi/policy/20-noatime-removable.fdi: > > > > <device> > > <match key="block.is_volume" bool="true"> > > <match key="@block.storage_device:storage.hotpluggable" bool="true"> > > <merge key="volume.policy.mount_option.noatime" > > type="bool">true</merge> <merge key="volume.policy.mount_option.sync" > > type="bool">false</merge> </match> > > <match key="@block.storage_device:storage.removable" bool="true"> > > <merge key="volume.policy.mount_option.noatime" > > type="bool">true</merge> <merge key="volume.policy.mount_option.sync" > > type="bool">false</merge> </match> > > </match> > > <match key="volume.fstype" string="vfat"> > > <merge key="volume.policy.mount_option.noatime" > > type="bool">true</merge> <merge key="volume.policy.mount_option.sync" > > type="bool">false</merge> </match> > > </device> > > > > > > /etc/hal/fdi/policy/95-userpolicy: > > > > <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> > > <device> > > <match key="block.is_volume" bool="true"> > > <match key="volume.fsusage" string="filesystem"> > > <match key="@info.parent:storage.bus" string="usb"> > > <merge key="volume.policy.mount_option.sync" > > type="bool">false</merge> > > <merge key="volume.policy.mount_option.noatime" > > type="bool">true</merge> > > </match> > > </match> > > </match> > > </device> > > > > > > > > Van valakinek további ötlete? > > > > vt

Replies

Subject Author
Re: [gentoo-user-hu] usb transfer - hal-policy Testa <testa.a.tapos@×××××.com>