Gentoo Archives: gentoo-user-hu

From: "Bujdosó Ferenc" <bujdoso@×××.hu>
To: gentoo-user-hu@l.g.o
Subject: Re: [gentoo-user-hu] Mplayer forditás
Date: Wed, 20 Jun 2007 13:41:02
Message-Id: 46792E58.6050802@tar.hu
In Reply to: [gentoo-user-hu] Mplayer forditás by "Bujdosó Ferenc"
Bujdosó Ferenc írta:
> Én pedig most azt szeretném tudni, hogy hogyan tudnék mplayert forditani > 1 p4-es gépen, egy p1-es procira. > > Az uname-t átneveztem uname.bin-re > > Az uname most 1 script: > > #!/bin/bash > INP="$(uname.bin $@)" > RET= > > for i in $INP; do > if [ "$i" == "i686" ]; then > [ -z "$RET" ] && RET="i586" || RET="$RET i586" > else > [ -z "$RET" ] && RET="$i" || RET="$RET $i" > fi > done > echo "$RET" > > és mégis igy fordít: (de legalább már nem prescott-ra) > > i486-pc-linux-gnu-gcc -I. -I./libavutil -Wdeclaration-after-statement > -I. -I.. -I../libavutil -O4 -march=i486 *-mtune=i686 *-pipe -ffast-math > -fomit-frame-pointer -D_REENTRANT -D_LARGEFILE_SOURCE > -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_LARGEFILE64_SOURCE -I/usr/X11R6/include > -I/usr/include/freetype2 -I./libavcodec -c -o command.o command.c > > > Ezzel mit lehetne tenni? > >
Mint az kiderült az előzőekből, -kár hog nem arra valaszként nyomtam a mplayeres levelet:(, chroot-al egy könyvtárba telepített gentooban vagyok - egyszerüen lementettem a p1-es gépről a /proc/cpuinfo fájlt, és bemásoltam a /proc/cpuinfoba. Kiváncsi leszek az eredményre:)))) -- gentoo-user-hu@g.o mailing list

Replies

Subject Author
Re: [gentoo-user-hu] Mplayer forditás George Hron <hrgyster@×××××.com>
Re: [gentoo-user-hu] Mplayer forditás Pongracz Istvan <pongracz.istvan@×××××.com>