Gentoo Archives: gentoo-user-hu

From: Tanacs David <tanacsdavid@×××××.com>
To: gentoo-user-hu@l.g.o
Subject: Re: [gentoo-user-hu] AMD64 mas profillal
Date: Mon, 27 Nov 2006 19:15:09
Message-Id: 20061127201621.7c1e3626@gonzo.jotanacsbt.test
In Reply to: Re: [gentoo-user-hu] AMD64 mas profillal by "Werner Péter"
> Még annyit fűznék hozzá az eddigiekhez "hátha valaki nem ismeri" > alapon, hogy a 2006.1 alatt vannak alprofilok, mint desktop, server.
kar, hogy notebook nincs. :) Igy marad a desktop, vagy a sima 2006.1. -- tanacsdavid +36-30-475-6149 Alamizsnat az ex-leprasnak... -- gentoo-user-hu@g.o mailing list

Replies

Subject Author
Re: [gentoo-user-hu] AMD64 mas profillal Tanacs David <tanacsdavid@×××××.com>