Gentoo Archives: gentoo-user-hu

From: Aleph <alephlg@×××××.com>
To: gentoo-user-hu@l.g.o
Subject: Re: [gentoo-user-hu] Catalyst 2.0.1 - unbind nem műxik
Date: Sat, 23 Dec 2006 20:23:33
Message-Id: 20061223212251.24257220@gentoo-hu
In Reply to: [gentoo-user-hu] Catalyst 2.0.1 - unbind nem műxik by "Pongrácz István"
Szia!

Valószínűleg beragadt az udevd a kernel fordításakor. Csak az nem
világos, hogy mi a francért kellett neki ezt használni. Kellene/nének a
conf fájl(ok).
Most szeretnék majd beindítani egy Catalyst/binpackages és stage/LiveCD
gyárat/szervert a gépemen. Tudnál majd segíteni a kivitelezés szakmai
részében?

Aleph

-- 
gentoo-user-hu@g.o mailing list

Replies

Subject Author
Re: [gentoo-user-hu] Catalyst 2.0.1 - unbind nem műxik "Pongrácz István" <gentoo.macs@××××××××.hu>