Gentoo Archives: gentoo-user-hu

From: Csanyi Andras <sayusi.ando@×××××.com>
To: gentoo-user-hu@l.g.o
Subject: Re: [gentoo-user-hu] openoffice-fsf-hu-2.0.0 ebuild
Date: Mon, 07 Nov 2005 21:38:20
Message-Id: 20051107223744.32e327f6@localhost
In Reply to: [gentoo-user-hu] openoffice-fsf-hu-2.0.0 ebuild by "Keresztes Ákos"
Thu, 27 Oct 2005 22:33:52 +0200 -kor Keresztes Ákos
<xsak@××××××××××××.hu> irta ezt:

> Átírtam az openoffice-bin ebuild-et, hogy az FSF.hu által > készített, magyarra optimalizált csomagot telepítse fel.
Ez mennyiben különbözik attól, ami eredetileg a portage fában van? Nekem az ottani OO alatt helyesírás ellenőrzéshez csak egy fájl tartalmát kellett megváltoztatni... -- -- Csanyi Andras -- -"Bízzál Istenben és tartsd szárazon a puskaport." - Cromwell ...a KERNEL legyen veletek... -- gentoo-user-hu@g.o mailing list

Replies

Subject Author
Re: [gentoo-user-hu] openoffice-fsf-hu-2.0.0 ebuild BORGULYA Gergely <gergely@××××××××.hu>
Re: [gentoo-user-hu] openoffice-fsf-hu-2.0.0 ebuild "Keresztes Ákos" <xsak@××××××××××××.hu>