Gentoo Archives: gentoo-user-hu

From: Aleph <alephlg@×××××.com>
To: gentoo-user-hu@l.g.o
Subject: Re: [gentoo-user-hu] xrandr-1.2
Date: Sun, 10 Jun 2007 22:19:30
Message-Id: c3e6dbbe0706101519s2acf8938x946b3eb63c5a6f1@mail.gmail.com
In Reply to: Re: [gentoo-user-hu] xrandr-1.2 by George Hron
Vak volt a kérdés szerintem mindenkinek. Lehet, hogy kéne bugnak hívni?

Aleph

George Hron <hrgyster@×××××.com> írta, 2007.06.10.:
> > Ugye csak nekem járnak töküres levelek? Valaki nyomjon erre egy > vakválaszt, hogy lássam én is a kérdést... pls... > > 2007/6/9, Adam Lantos <hege@××××××.org >: > > > > >

Replies

Subject Author
Re: [gentoo-user-hu] xrandr-1.2 Adam Lantos <hege@××××××.org>