Gentoo Archives: gentoo-user

From: Arnau Bria <arnau@×××××××××.net>
To: gentoo-user@l.g.o, edgar <eberenguerv@×××××.com>, pauvilaplana <pauvilaplana@×××××.com>, mestret <jmestret@×××××××××.net>, ernest aloy <ernest.aloy@××××××××××.es>
Subject: [gentoo-user] Fotos
Date: Mon, 29 May 2006 14:19:34
Message-Id: 20060529160918.73824897@lx-arnau.pic.es
1 Nens,
2
3 això té molt bona pinta... compartir les fotos ràpidament...
4
5 potser ho podriem provar a veure que tal, no? una nova forma de tindre
6 les fotos al dia... Edgar o Pau voluntaris? no veig al Jordi
7 investigant, i el gordo és un home més ocupat, però si els hi donem tot
8 fet, segurament s'animin i s'ho instalin.
9
10 Per cert, oju que diu qeu comparteix TOTES les fotos... vigileu el
11 porno :-)
12
13 http://picasa.google.com/
14
15 salut!
16
17 --
18 gentoo-user@g.o mailing list

Replies

Subject Author
Re: [gentoo-user] Fotos Arnau Bria <arnau@×××××××××.net>