Gentoo Archives: gentoo-user

From: Bertrand Jacquin <beber.gentoo@×××××.com>
To: beber.etna@×××××.com, delimiter_warning@××××××××××××.org, gentoo-submissions-sc.1104238687.fopgpjkiglbcgmceljmi-beber.gentoo=gmail.com@l.g.o, beber.mailing@×××××.com, delimiter_warning@××××××××××××.org, gentoo-arm+confsub-3d0350f054d8d24d-beber.gentoo=gmail.com@g.o, gentoo-security-sc.1104239102.ccdfjfbmdmilcpckbeaf-beber.gentoo=gmail.com@l.g.o, gnome-devel-subscribe@×××××××××××××.net, delimiter_warning@××××××××××××.org, gentoo-amd64@l.g.o, gentoo-performance-sc.1104239090.mkegdkbdgmogkkbmdgcg-beber.gentoo=gmail.com@l.g.o, delimiter_warning@××××××××××××.org, delimiter_warning@××××××××××××.org, gentoo-web-user-sc.1104238692.ledfmabgkhpfjibfnaco-beber.gentoo=gmail.com@l.g.o, gentoo-user-fr@l.g.o, delimiter_warning@××××××××××××.org, gentoo-xbox+confsub-682ca56c1867fcd2-beber.gentoo=gmail.com@g.o, gentoo-hardened-sc.1104239092.hnpdeeldjbcnliecemck-beber.gentoo=gmail.com@l.g.o, gentoo-security@g.o, gentoo-releng-sc.1104238686.jdadgoejbhnlnfncoifj-beber.gentoo=gmail.com@l.g.o, joucla_a@××××××××××××××.fr, delimiter_warning@××××××××××××.org, gentoo-perl+confsub-145fba8335dd72e6-beber.gentoo=gmail.com@g.o, gentoo-announce-sc.1104239087.hbjhhlchpkombhpjpbmj-beber.gentoo=gmail.com@l.g.o, frank.fonteyn@×××××.com, delimiter_warning@××××××××××××.org, efrmiam@×××××.com, gentoo-portage-dev-sc.1104239356.hibijcpjjbhnifhdmfbk-beber.gentoo=gmail.com@l.g.o, delimiter_warning@××××××××××××.org, delimiter_warning@××××××××××××.org, gentoo-laptop-sc.1104238691.nliighbcgdnclonoonbb-beber.gentoo=gmail.com@l.g.o, ajouclas@×××××.com, delimiter_warning@××××××××××××.org, gentoo-perl+unsubscribe@g.o, gentoo-desktop-sc.1104239092.gljccafjihokgdjdbgii-beber.gentoo=gmail.com@l.g.o, gentoo-doc-get.123_145@g.o, delimiter_warning@××××××××××××.org, gentoo-doc-cvs-sc.1104239356.gegmknkdokpkfmaioiab-beber.gentoo=gmail.com@l.g.o, delimiter_warning@××××××××××××.org, delimiter_warning@××××××××××××.org, gentoo-desktop-research-sc.1104239086.omlnidneppnhacfgbmlp-beber.gentoo=gmail.com@l.g.o, frank.fonteyn1@×××××××.be, delimiter_warning@××××××××××××.org, gentoo-desktop@l.g.o, tenshi-user+confsub-2795568a75f93502-beber.gentoo=gmail.com@××××××××××××.org, delimiter_warning@××××××××××××.org, gentoo-pr-sc.1104238687.ncamnjkkogokkhnecebh-beber.gentoo=gmail.com@l.g.o, beber@×××××××.com, delimiter_warning@××××××××××××.org, gentoo-hppa+confsub-3a8f914356940351-beber.gentoo=gmail.com@g.o, gentoo-gwn+confsub-19c7145a42cc036d-beber.gentoo=gmail.com@××××××××××××.org, weeve@g.o, delimiter_warning@××××××××××××.org, gentoo-amd64+confsub-57c1f6603257a8b0-beber.gentoo=gmail.com@g.o, gentoo-portage-dev-sc.1104239500.aoleeppcmnljjnoonflc-beber.gentoo=gmail.com@l.g.o, delimiter_warning@××××××××××××.org, delimiter_warning@××××××××××××.org, gentoo-dev-lang-sc.1104238692.dnljobcmeihjpmlembff-beber.gentoo=gmail.com@l.g.o, juvenisv@×××××.com, delimiter_warning@××××××××××××.org, gentoo-installer+confsub-1b4f2c8873cb72e4-beber.gentoo=gmail.com@g.o, gentoo-translators-sc.1104239086.dbbjmfcmnhohpbknkgon-beber.gentoo=gmail.com@l.g.o, gentoo-media+confsub-727b86ff266ca1-beber.gentoo=gmail.com@××××××××××××.org, gentoo-server-sc.1104238685.fmjjemdoggfofmngnelo-beber.gentoo=gmail.com@l.g.o, gentoo-user@l.g.o, delimiter_warning@××××××××××××.org, gentoo-qa+confsub-6d961f1575b5af54-beber.gentoo=gmail.com@g.o, gentoo-dev-sc.1104239087.bijbddinhelilgpjhjfe-beber.gentoo=gmail.com@l.g.o, jmf@××××××××××××.uk, delimiter_warning@××××××××××××.org, remybosch@××××××.nl, gentoo-performance-sc.1104239355.hmnfclajjhigefjgabmc-beber.gentoo=gmail.com@l.g.o, beware@×××××××.com, delimiter_warning@××××××××××××.org, gentoo-science-sc.1104238688.efnjfnjlmippjjnkkhij-beber.gentoo=gmail.com@l.g.o, planetiss@×××××.com, delimiter_warning@××××××××××××.org, gentoo-admin+confsub-2227240d49348a6d-beber.gentoo=gmail.com@g.o, gentoo-user-sc.1104239100.mcpkdecjfdcklnkpkeom-beber.gentoo=gmail.com@l.g.o, infrastructure-subscribe@×××××××××××××.net, delimiter_warning@××××××××××××.org, gentoo-java-sc.1104239090.knnbgmfcbmjlomajkegf-beber.gentoo=gmail.com@l.g.o, delimiter_warning@××××××××××××.org, delimiter_warning@××××××××××××.org, tenshi-announce+confsub-3784d7eb1caa1fb4-beber.gentoo=gmail.com@××××××××××××.org, patrick.marquetecken@×××××××.be, delimiter_warning@××××××××××××.org, gentoo-dev@l.g.o, gentoo-portage-dev-sc.1104239085.kmdlllfdgdiopaejghlf-beber.gentoo=gmail.com@l.g.o, delimiter_warning@××××××××××××.org, gentoo-embedded-sc.1104238686.cpedobjbmnmmkoobkodm-beber.gentoo=gmail.com@l.g.o, gravie_w@××××××××××××××.fr, delimiter_warning@××××××××××××.org, gentoo-cygwin+confsub-660c87ca7552f591-beber.gentoo=gmail.com@g.o, gentoo-doc-cvs-sc.1104239101.fbgjmpbgmlhihbiipgcl-beber.gentoo=gmail.com@l.g.o, lbrazeau@×××××.com, delimiter_warning@××××××××××××.org, gentoo-amd64+subscribe@g.o, gentoo-user-fr-sc.1104239500.oblepclbddakdippenpj-beber.gentoo=gmail.com@l.g.o, delimiter_warning@××××××××××××.org, delimiter_warning@××××××××××××.org, gentoo-bsd-sc.1104238690.hdhnhgihebcjejjjapfn-beber.gentoo=gmail.com@l.g.o, vincent.k@××××××.fr, delimiter_warning@××××××××××××.org, gentoo-mirrors+confsub-37f89c6e23b5a48b-beber.gentoo=gmail.com@g.o, gentoo-doc-sc.1104239087.nifkogbfljnmfbijpkji-beber.gentoo=gmail.com@l.g.o, delimiter_warning@××××××××××××.org, delimiter_warning@××××××××××××.org, gentoo-hardened-sc.1104239356.dknigbfhnifncinpnnno-beber.gentoo=gmail.com@l.g.o, delimiter_warning@××××××××××××.org, gentoo-catalyst+confsub-2ab5760c2784b1c0-beber.gentoo=gmail.com@g.o, gentoo-user-fr-sc.1104239089.fmfdhhmpggjgmcgmchmh-beber.gentoo=gmail.com@l.g.o, louis.brazeau@×××××××××.ca, delimiter_warning@××××××××××××.org, mcummings@g.o, www-redesign+confsub-749770f54494de86-beber.gentoo=gmail.com@××××××××××××.org
Subject: [gentoo-user] New adresses
Date: Tue, 30 May 2006 10:25:34
Message-Id: 43872d370605300312n9a6257fy6ad1a49b0f586dc2@mail.gmail.com
1 Hi,
2
3 My new IM (Jabber) adress is : beber@××××××.fr
4 My new email is : beber@×××.org
5
6 Beber
7 --
8 gentoo-user@g.o mailing list

Replies

Subject Author
Re: [gentoo-user] New adresses Teresa and Dale <teendale@×××××××××××××.com>
Re: [gentoo-user] New adresses Steven Susbauer <stupendoussteve@×××××.com>