Gentoo Archives: gentoo-user

From: klondike <franxisco1988@×××××.com>
To: Gentoo mailing list <gentoo-user@l.g.o>
Subject: [gentoo-user] Gentoo Folks Meeting in Gothenburg the 1/4 // Gentoomötet i Göteborg den 1 / 4
Date: Wed, 23 Mar 2011 13:01:04
Message-Id: 4D89EEA4.10505@gmail.com
1 Hello,
2
3 Finally xake, kolmodin and me (klondike) managed to get a common time to
4 meet and decide a meeting place and time for the Gentoo folks meeting.
5 After some discussion we decided to go for The Rover (
6 http://www.therover.se/ ) in Järntorget next Friday, April the first at
7 18:30.
8 If you have the slightest interest in Gentoo and live in Gothenburg (or
9 just happen to be around there at the time) you are more than welcome to
10 come meet with us and speak of Gentooish and not so Gentooish things.
11
12 That's all from us for now, cheers!
13 klondike
14
15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16
17 Hej,
18
19 Slutligen xake, kolmodin och mig (klondike) lyckades få en gemensam tid
20 att träffas och besluta en mötesplats och tid för Gentoomötet.
21 Efter lite diskussion bestämde vi oss för att gå för The Rover
22 (http://www.therover.se/) i Järntorget nästa fredag, första april vid 18:30.
23 Om du har minsta intresse för Gentoo och bor i Göteborg (eller bara
24 råkar vara runt där vid den tiden) så är du mer än välkommen att komma
25 träffa oss och tala om Gentooish och inte så Gentooish saker.
26
27 Det är allt från oss för nu, skål!
28 Klondike

Attachments

File name MIME type
signature.asc application/pgp-signature