Gentoo Archives: gentoo-web-user

From: dwregisterm@××××××××.be
To: gentoo-web-user@l.g.o
Subject: Auto: [gentoo-web-user] i meet and chat with your
Date: Thu, 16 Oct 2008 20:27:23
Message-Id: B0072659621@mail6.e-zone.net
The address you tried to reach couldn't be found on this
server. For any information you can always contact
info@××××××××.be

With kind regards,
The Register.be team

-------------------------------------------------------------

L'adresse que vous avez voulu atteindre n'existe pas. 

Pour plus d'information, veuillez contacter info@××××××××.be.

Bien à vous.
L'équipe Register.be

-------------------------------------------------------------
Het e-mailadres dat u probeerde te bereiken werd niet
gevonden op deze server. Voor meer informatie omtrent
dit probleem kan u steeds terecht op info@××××××××.be

Wij verontschuldigen ons voor dit ongemak,
Het Register.be team
-------------------------------------------------------------