Gentoo Archives: gentoo-user-cs

From: "Jan Kundrát" <jan.kundrat@×××.cz>
To: gentoo-user-cs@××××××××××××.org
Subject: Re: [gentoo-user-cs] preklady
Date: Tue, 22 Mar 2005 09:19:41
Message-Id: 423FE322.2000507@fzu.cz
In Reply to: [gentoo-user-cs] preklady by "Mirek Dvořák"
Mirek Dvořák wrote:
> http://home-hep.fzu.cz/kundratj/gentoo-doc/handbook/hb-install-network.html > > Volitelně: natavení serverů proxy > Volitelně: na"s"tavení serverů proxy > > Nyní si můžete prohlédnou platná nastavení bezdrátové sítě pomocí iwconfig > Nyní si můžete prohlédnou"t" platná nastavení bezdrátové sítě pomocí > iwconfig
Diky, tohle ispell nenasel, protoze takovy slova existujou. Fixed. -jkt -- cd /local/pub && more beer > /dev/mouth -- gentoo-user-cs@g.o mailing list

Replies

Subject Author
Re: [gentoo-user-cs] preklady "Mirek Dvořák" <mirek.dvorak@×××××.net>