Gentoo Archives: gentoo-user-cs

From: Jan Pobrislo <ccx@×××××××××××.cz>
To: gentoo-user-cs@l.g.o
Subject: Re: [gentoo-user-cs] Start OpenLDAP
Date: Wed, 02 Jun 2010 09:47:08
Message-Id: 201006021146.39550.ccx@webprojekty.cz
In Reply to: [gentoo-user-cs] Start OpenLDAP by "Vítězslav Kašička"
On Tuesday 01 June 2010 19:02:07 Vítězslav Kašička wrote:
> Zdraví, > zkoušel jsem si nakonfigurovat OpenLDAP jako databázi uživatelů. Problém > je že při startu serveru trvá dlouho než se spustí. Podle logu se snaží > přes nss_ldap dostat na server který se spouští: > slapd[23343]: @(#) $OpenLDAP: slapd 2.4.19 (May 29 2010 00:05:41) $ > slapd[23343]: nss_ldap: failed to bind to LDAP server ldap://127.0.0.1: > Can't contact LDAP server > slapd[23343]: nss_ldap: failed to bind to LDAP server ldap://127.0.0.1: > Can't contact LDAP server > slapd[23343]: nss_ldap: reconnecting to LDAP server (sleeping 1 seconds)... > slapd[23343]: nss_ldap: failed to bind to LDAP server ldap://127.0.0.1: > Can't contact LDAP server > slapd[23343]: nss_ldap: reconnecting to LDAP server (sleeping 2 seconds)... > . > . > slapd[23343]: nss_ldap: could not search LDAP server - Server is > unavailable slapd[23343]: auxpropfunc error invalid parameter supplied > slapd[23343]: _sasl_plugin_load failed on sasl_auxprop_plug_init for > plugin: ldapdb > > > > A při tom mám nastavený v nsswitch.conf napřed files před ldap: > passwd: files ldap > shadow: files > group: files ldap
Stejny problem jsem mel s nss na Postgresql, bohuzel jsem to nedoresil a vzdal. Zda se ale ze problem je primo v nss, ne v konkretnim modulu.

Attachments

File name MIME type
signature.asc application/pgp-signature

Replies

Subject Author
Re: [gentoo-user-cs] Start OpenLDAP "Vítězslav Kašička" <vkasicka@××××××.cz>