Gentoo Archives: gentoo-user-cs

From: Marek Turnovec <mat.konference@×××××.cz>
To: gentoo-user-cs@l.g.o
Subject: Re: [gentoo-user-cs] nastaveni bezpecnosti xorg
Date: Sun, 10 Dec 2006 18:34:20
Message-Id: 457C536D.70103@medik.cz
In Reply to: Re: [gentoo-user-cs] nastaveni bezpecnosti xorg by "Honza Macháček"
Dobrá práce. :-)

®e na to jsou dva balíèky, to jsem si ani nev¹iml. Podle tìch èísel 
verzí bych skoro tipoval, ¾e xkbdata bude v rámci nového Xorg v tìch 
hodnì balíècích... (tam má skoro v¹echno teï verzi 1.0.1 nebo tak nìjak).

Zdraví

Marek Turnovec

Honza Macháèek napsal(a):
> Ahoj, lidi a spol., > pøikládám svùj upravený ebuild x11-misc/xkbdata se záplatou pro > varianty èeské klávesnice (a diff oproti ebuildu z portage). > Jen nevím, jestli má smysl jít s tím na bugzillu, kdy¾ vedle xkbdata > existuje xkeyboard-config, kde èeská klávesnice (vèetnì variant) funguje > bezchybnì. Máte nìkdo ponìtí, èím se xkbdata a xkeyboard-config li¹í > (kromì nepodstatných vnitøních drobností, jako je mírnì odli¹né > adresáøové èlenìní dat) a zda jsou oba balíky ¾ivé, nebo jeden z nich > dosluhuje a druhý jej má nahradit? Já jsem jenom s údivem zjistil, ¾e na > jednom stroji mám xkbdata a na druhém xkeyboard-config. > Mìjte se krásnì. > Honza Macháèek > > > ------------------------------------------------------------------------ > > # Copyright 1999-2006 Gentoo Foundation > # Distributed under the terms of the GNU General Public License v2 > # $Header: /var/cvsroot/gentoo-x86/x11-misc/xkbdata/xkbdata-1.0.1.ebuild,v 1.11 2006/09/10 08:46:24 vapier Exp $ > > # Must be before x-modular eclass is inherited > #SNAPSHOT="yes" > > inherit x-modular multilib > > DESCRIPTION="X.Org xkbdata data" > > KEYWORDS="alpha amd64 arm hppa mips ppc ppc64 s390 sh sparc x86" > > RDEPEND="x11-apps/xkbcomp > !x11-misc/xkeyboard-config" > DEPEND="${RDEPEND}" > > pkg_setup() { > # (#130590) The old XKB directory can screw stuff up > local DIR="${ROOT}usr/$(get_libdir)/X11/xkb" > if [[ -d ${DIR} ]] ; then > eerror "Directory ${DIR} should be" > eerror "manually deleted/renamed/relocated before installing!" > die "Manually remove ${DIR}" > fi > } > > src_unpack() { > unpack ${A} > cd ${S} > epatch ${FILESDIR}/${P}-cz.patch > } > > src_install() { > x-modular_src_install > keepdir /var/lib/xkb > dosym ../../../../var/lib/xkb /usr/share/X11/xkb/compiled > echo "CONFIG_PROTECT=\"/usr/share/X11/xkb\"" > ${T}/10xkbdata > doenvd ${T}/10xkbdata > } > > > ------------------------------------------------------------------------ > > diff -Naur tmp-old/symbols/pc/cz tmp-new/symbols/pc/cz > --- symbols/pc/cz 2006-12-10 12:10:59.000000000 +0000 > +++ symbols/pc/cz 2006-12-10 12:11:49.000000000 +0000 > @@ -78,7 +78,7 @@ > > // Use <BKSL> instead of <LSGT> (useful for keyboard without <LSGT> key) > xkb_symbols "bksl" { > - include "cz(basic)" > + include "pc/cz(basic)" > name[Group1]= "Czechia - With <\|> key"; > > key <BKSL> { [ backslash, bar, slash, NoSymbol ] }; > @@ -91,7 +91,7 @@ > // of 'Z' and 'Y' keys, which are in the qwerty style (ie. swapped). > // 2001 by Kamil Toman <ktoman@×××××.cz> > > - include "cz(basic)" > + include "pc/cz(basic)" > name[Group1]= "Czechia - qwerty"; > > key <AB01> { [ z, Z, degree, NoSymbol ] }; > @@ -100,7 +100,7 @@ > > // Use <BKSL> instead of <LSGT> (useful for keyboard without <LSGT> key) > xkb_symbols "qwerty_bksl" { > - include "cz(qwerty)" > + include "pc/cz(qwerty)" > > name[Group1]= "Czechia - qwerty, extended Backslash"; > > > > ------------------------------------------------------------------------ > > --- /usr/portage/x11-misc/xkbdata/xkbdata-1.0.1.ebuild 2006-09-10 09:06:39.000000000 +0000 > +++ /usr/local/portage/x11-misc/xkbdata/xkbdata-1.0.1-r1.ebuild 2006-12-10 12:32:49.000000000 +0000 > @@ -25,6 +25,12 @@ > fi > } > > +src_unpack() { > + unpack ${A} > + cd ${S} > + epatch ${FILESDIR}/${P}-cz.patch > +} > + > src_install() { > x-modular_src_install > keepdir /var/lib/xkb
-- http://mat.medik.cz/ -- gentoo-user-cs@g.o mailing list

Replies

Subject Author
Re: [gentoo-user-cs] nastaveni bezpecnosti xorg Marek Turnovec <mat.konference@×××××.cz>